Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oddziały przedszkolne

Aktualności


Drodzy Rodzice,
bardzo prosimy o przyprowadzaniu dzieci do placówki najpóźniej do godziny 8:50, przypominamy też o konieczności posiadania przez każde dziecko maseczki ochronnej.

W naszym przedszkolu przez cały grudzień trwała zbiórka na rzecz łódzkiego schroniska dla zwierząt – wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję serdecznie dziękujemy!


Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.


Misja przedszkola

Zapewnienie każdemu dziecku uśmiechu i radości.
Pobudzanie jego naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju zdolności każdego dziecka


Cele i zadania główne
 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
  - kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  - kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  - nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa MAC edukacja „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program ten otrzymał wyróżnienie od Kapituły II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.


Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:
 • prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
 • pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
 • M. Montesorii – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej
 • metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A..i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
 • elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania.