Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oddziały przedszkolne

Aktualności


Drodzy Rodzice,
bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci, zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia w danym dniu najpóźniej do godziny 8:45.

 • Nasz oddział bierze udział w akcji charytatywnej na rzecz Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa, które zajmuje się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi. Akcja pod hasłem Zostań Super Zakrętakiem polega na zbieraniu plastikowych nakrętek, zatyczek, opakowań po zabawkach z jajek niespodzianek , łyżeczek i różnych plastikowych miarek.
 • Grupa bierze udział w projekcie edukacyjnym „ Zdrowo jem – więcej wiem !’”
  Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
  Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.


Misja przedszkola

Zapewnienie każdemu dziecku uśmiechu i radości.
Pobudzanie jego naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju zdolności każdego dziecka


Cele i zadania główne
 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
  - kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  - kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  - nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa MAC edukacja „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program ten otrzymał wyróżnienie od Kapituły II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.


Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:
 • prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
 • pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
 • M. Montesorii – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej
 • metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A..i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
 • elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania.