link do bip

 

 

lichtorowiczewa.jpg

 

Dyrektor - Ewa Lichtorowicz-Kurzysz (nauczyciel dyplomowany)

 

 

 

sekowskirobert.jpg

 

Wicedyrektor - Robert Sękowski (nauczyciel dyplomowany)