link do bip

 

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną .

Do zadań świetlicy należy:

  • Zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach dydaktycznych.
  • Rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy.
  • Stworzenie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
  • Pomoc uczniom w nauce i odrabianiu lekcji.
  • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
  • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  • Aktywny udział w życiu szkoły.

 

Odpowiedzialni za funkcjonowanie świetlicy są mgr Marta Gimzińska-Filipek i Joanna Woźna

 

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

 


 

Dnia 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, która jest zapowiedzią słonecznych dni i budzenia się przyrody do życia.


Wychowankowie naszej świetlicy z radością powitali Panią Wiosnę, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach ukazujących uroki tej kolorowej, pachnącej i radosnej pory roku.


Podczas zajęć edukacyjno- wychowawczych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie, rozwiązywały zagadki, rebusy i krzyżówki związane z tą tematyką.

Kiedy pogoda na to pozwalała spędzaliśmy czas na grach i zabawach na boisku szkolnym.


Postanowiliśmy również zaprosić Wiosnę do naszej świetlicy i wspólnie posadziliśmy piękne bratki.

 

 


 

Do naszej świetlicy zapukała biała i piękna Pani Zima. Na dworze zrobiło się mroźno. Nadszedł więc czas na zmianę dekoracji. Uczniowie bardzo chętnie wzięli się do pracy. Podczas zajęć świetlicowych dzieci wycinały i dekorowały choineczki, które potem zawiesiliśmy na oknach i drzwiach w naszej sali. Dzieci na tablicy świetlicowej prezentowały swoje zimowe prace: Mikołaje, bałwanki oraz choinki. Przygotowywanie dekoracji sprawiło nam wiele radości.

 

 


 

Pani Jesień zagościła w naszej szkole na dobre. Dzieci z naszej świetlicy niejednokrotnie miały okazję, za pomocą różnych technik plastycznych uwiecznić jej piękno w swoich pracach. Szare jesienne popołudnia umilaliśmy sobie różnego rodzaju grami planszowymi oraz zabawami na dywanie.