link do bip

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Pedagog szkolny

 

mgr Elżbieta Grudzińska

 

 

 


Godziny pracy pedagoga szkolnego


Dzień Godziny
Poniedziałek 10.45-16.00
Wtorek 10.45-17.00
Środa 10.45-15.00
Czwartek 8.00-11.00
Piątek 8.00-12.00

 

 

Główne zadania pedagoga:

  1. Pomoc udzielana uczniom i ich rodzicom.
  2. Wspomaganie nauczycieli, wychowawców w realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
  3. Podejmowanie działań z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Koordynacja działań związanych z realizacją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 


 

 

 

 

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 


Program zajęć profilaktycznych realizowanych przez pedagoga szkolnego Elżbietę Grudzińską

Rok szkolny 2016/2017


Klasy Tematyka zajęć Termin realizacji Ilość godzin
Pierwsze Integracja grupy wrzesień 2 (w każdej klasie pierwszej )
Drugie Budowanie empatii w grupie październik/listopad 4 (w każdej klasie drugiej)
Trzecie Rozwijanie poczucia własnej wartości kwiecień/maj 4 (w każdej klasie trzeciej)
Czwarte Porozumiewanie się z innymi grudzień/styczeń 5 (w każdej klasie czwartej )
Piąte Walka z agresją - uczenie zachowań asertywnych listopad/grudzień 5 (w każdej klasie piątej )
Szóste Uzależnienia. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych marzec/kwiecień 6 (w każdej klasie szóstej)